ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ

Αυτή η εκπαίδευση είναι δωρεάν

Χρόνος εκπαίδευσης περίπου 3 ώρες – ξεκινάμε στις 10: 00 πμ

Πληροφορίες για το Supersport Fitness και την αποστολή του, η φιλοσοφία της DHZ, το εργοστάσιο στην Κίνα, τα πλεονεκτήματα προϊόντος της DHZ, η εγγύηση και η συντήρηση, η επεξεργασία των παραγγελιών, οι επιλογές παραγγελιών, το απόθεμα, οι χρόνοι παράδοσης, η ποιότητα των προϊόντων, η παραγωγή στην Κίνα, οι συνθήκες εγγύησης, η διασφάλιση της επένδυσης για τους πελάτες, οι λεπτομέρειες και οι γενικές πληροφορίες για όλες τις σειρές προϊόντων, η σύγκριση των μετρητών δύναμης εναντίον του άλλου 5min break Ιστοσελίδα – γρήγορη πηγή πληροφοριών, φιλοσοφία της DHZ ο πελάτης, τα επιχειρήματα για την πώληση Lunch break – αλλαγή για το ακόλουθο κοινό γεύμα

Προβολή και δοκιμή των επιμέρους συσκευών, ερωτήσεις σχετικά με τη λειτουργία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αυτή η εκπαίδευση είναι δωρεάν

Χρόνος εκπαίδευσης περίπου 3 ώρες – ξεκινάμε στις 10: 00 πμ

Πληροφορίες για την Supersport Fitness και τη δουλειά της, τη φιλοσοφία της DHZ, το εργοστάσιο στην Κίνα, αναφορές

Τομείς εφαρμογής για τα προϊόντα της DHZ, επισκόπηση προϊόντων πλεονεκτήματα προϊόντων έναντι μικρών και μικρών εμπορικών σημάτων, ποιότητα προϊόντων, παραγωγή πληροφοριών στην Κίνα, συνθήκες εγγύησης

15 λεπτά διάλειμμα
DHZ Φιλοσοφία στον πελάτη, παρουσίαση στον πελάτη, χειρισμός εγκαταστάσεων, κατάλογος ελέγχου μετά τη συναρμολόγηση, διάθεση της συσκευασίας

5 λεπτά διάλειμμα
Λεπτομέρειες και γενικές πληροφορίες για όλες τις σειρές προϊόντων, σύγκριση των τροφοδοτικών μεταξύ τους, αντιμετώπιση παραπόνων, παραγγελία ανταλλακτικών, επικοινωνία με πελάτες

Μεσημεριανό διάλειμμα – γεύμα όλοι μαζί

Γενικές πληροφορίες και διαδικασίες προς στον πελάτη, πρακτική συναρμολόγηση διαφόρων προϊόντων, με σημαντική σειρά ανάλογα με το προϊόν, τελικός έλεγχος σύμφωνα με τη λίστα, πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Κόστος εκπαίδευσης 899 € – συν τα έξοδα ταξιδιού 99 €

Χρόνος εκπαίδευσης περίπου 5 ώρες – ξεκινάμε στις 10: 00 πμ

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε ομάδες με μέγιστο αριθμό 8 ατόμων

Και έχει διάρκεια 5 ωρών ανά εκπαιδευτική ομάδα.

Ο στόχος είναι να γνωρίσετε τον πυλώνα και τις πολλές δυνατότητές του. Ο προπονητής μαθαίνει να εκπαιδεύει ομάδες, ατομικές προπονήσεις και να δίνει οδηγίες. Οι εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές λαμβάνουν άδεια Λειτουργίας “1” μετά από την επιτυχή συμμετοχή τους.

Η άδεια είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στις πωλήσεις, όταν πρόκειται για την ποιότητα στην προπόνηση.

Η εκπαίδευση αποτελείται από τρία μεγάλα πρακτικά μέρη και τέσσερις θεωρητικές μονάδες. Για το τελικό αποτέλεσμα γίνεται μια δοκιμή πολλαπλής επιλογής του περιεχομένου της εκπαίδευσης (με πιστοποιητικό).