Ως καινοτομία στη FIBO παρουσιάστηκε το νέο DUAL CABLE CROSS, το οποίο μπορεί να παραγγελθεί από τον Ιούνιο του 2017 και μετά.

Το προϊόν που σχεδιάστηκε από Ιταλό σχεδιαστή προσφέρει μεγάλη ποικιλία, έτσι ώστε οι δύο χειρολαβές να μπορούν να ρυθμιστούν χωριστά 12 φορές σε γωνία και μαζί 11 φορές σε ύψος.

As a result, the new device forms an enormous number of cable pulling exercises. Highly interesting for fitness and physiotherapy.

Ως αποτέλεσμα, το νέο μηχάνημα προσφέρει έναν τεράστιο αριθμό ασκήσεων έλξης. Ιδιαίτερα χρήσιμο για γυμναστήριο και φυσιοθεραπεία.